Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2013

piecesofmemories
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork viapuella13 puella13

July 15 2013

piecesofmemories
9912 6f94
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vianewbeginning newbeginning
piecesofmemories
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności, przypływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.
Reposted fromnezavisan nezavisan vianewbeginning newbeginning
piecesofmemories
Mądrość nie zawsze przychodzi z wiekiem. Czasem zadarza się, że wiek przychodzi sam.
— Nekromeron, Ugriumowa&Ugriumow
Reposted frommgv4 mgv4 vianewbeginning newbeginning
piecesofmemories

Są w naszych głowach myśli tak ciężkie, że niekiedy łamią kark...

 - znalezione
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt vianewbeginning newbeginning
piecesofmemories
Kiedy spotkałam Cię po raz pierwszy, nawet przez chwilę nie pomyślałam, że będziesz dla mnie tak cholernie ważny. Patrząc na Ciebie nie wiedziałam, że to Twoją twarz będę widzieć, gdy zamknę oczy. Że każda chwila spędzona z Tobą będzie należała do najlepszych chwil spędzonych w moim życiu. A rozmawiając z Tobą, nie wiedziałam, że Twój głos będzie moim ulubionym dźwiękiem. 
Reposted fromuhuhu uhuhu vianewbeginning newbeginning
piecesofmemories
i tak słodko kochał .
— bosobienieradze .
Reposted fromnieradze nieradze vianewbeginning newbeginning
piecesofmemories
6918 18b3
piecesofmemories

mogę odejść, ale spójrz mi w oczy i powiedz, że nic do mnie nie czujesz..

— olivctheone
piecesofmemories
Są ludzie, którym pozwolimy wracać zawsze. Choćby nie wiadomo jak nas zawiedli i jak bardzo pozwolili nam cierpieć. I mimo, że wywoływali najokropniejszy ból, gdy odchodzili to wywołują najcudowniejszy uśmiech, gdy wracają.
Reposted frommickeymouse mickeymouse vianewbeginning newbeginning
piecesofmemories
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek (Tango)
piecesofmemories
ciągle się czuję niewystarczająca
Reposted fromapatia apatia vianewbeginning newbeginning
piecesofmemories
piecesofmemories
- Idź spać!
- Nie mogę zasnąć. Pięknie dziś wyglądałaś.
Reposted fromflyleaf flyleaf vianewbeginning newbeginning
piecesofmemories
zamknij się w sobie, zaciągnij rolety powiek
— Hey
piecesofmemories
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
— zoo
Reposted fromzoo zoo vianewbeginning newbeginning
piecesofmemories
umrzesz na 100%
więc żyj na 100%
— znalezione.
Reposted fromaggape aggape vianewbeginning newbeginning
piecesofmemories
0701 0718
piecesofmemories
jest jeszcze tyle rzeczy, których razem nie robiliśmy
— tyle rzeczy do zrobienia ;)
Reposted fromobliviate obliviate vianewbeginning newbeginning
piecesofmemories
Po prostu jeśli ktoś wymyślił dla mnie taką fabułę, to nie może zakończyć jej w tak banalny sposób. Wierz w swojego scenarzystę.
— Żulczyk
Reposted frommaybecarrie maybecarrie vianewbeginning newbeginning
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl